wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Puławach

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Brak danych do wyświetlenia
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Monika Tusińska Pedagog (3)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Monika Tusińska Pedagog (3)Pedagog
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych