wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno Przedszkolny w Rućcu

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Zespół Szkolno Przedszkolny w Rućcu
Adres jednostki: 97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 33
Kod terytorialny GUS:
NIP: 769-20-10-477
REGON: 590730514
Numer rachunku bankowego:
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 2004-01-27
Data udostępnienia informacji: 2004-01-27

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień:
Zatrudnienie ogółem (osoby): 0
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 0
Liczba stanowisk kierowniczych: 0
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

Nazwa organu tworzącego: Gmina Rusiec
Akt tworzący: Uchwała Rady Gminy Rusiec Nr 43/VI/2002
Liczba zatrudnionych: 23
Średnie wynagrodzenie: 17,76 etaty
Przedmiot działania i kompetencje: Gimnazjum realizuje cele i zadania okreslone w ustawie z dnia 07.09.2003r.o systemie oświaty
oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Mariusz Studziński
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Mariusz Studziński
Data wytworzenia informacji 2004-04-29
Data udostępnienia informacji 2004-04-29