wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie

Opłaty - ceny usług

Nauka w szkole jest nioodpłatna.

Uczniowie, którzy korzystają ze stołówki szkolnej, płacą 3 zł /obiad (tzw. wsad do garnka).

Za wydawane duplikaty ukończenia szkoły, legitymacji szkolnych, kart rowerowych pobierane sa opłaty zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 14 marca 2005 r (z późn. zm.) w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

????Możliwość wynajmowania pomieszczeń w obiektach szkolnych wg ustalonych przez Zarząd Miejski stawek zgodnie z rozporządzeniem UM Zelów.