wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie

Dni i godziny pracy jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie -

Sekretariat szkoły czynny jest w godzinach 7.30-15.30

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
Dyrektor Szkoły Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30, z wyłączeniem godzin przeznaczonych na pracę dydaktyczno - wychowawczą. Podczas dni otwartych przeznaczonych na spotkania z rodzicami oraz zebrań z rodzicami wychowanków.
Samodzielny referent Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Nauczyciele Zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Kontakty indywidualne nauczycieli z rodzicami uczniów podczas otwrtych dni miesiąca,zebrań z rodzicami organizowanych przez wychowawców klas oraz w miarę potrzeb rodziców, nie zakłócając jednocześnie pracy szkoły.