wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Zelowie

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Zelowie
Adres jednostki: 97-425 Zelów, ul. Kościuszki 57
Kod terytorialny GUS: 1001083
NIP: 769-191-80-45
REGON: 592132645
Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Bełchatowie O/Zelów 97 8965 1018 2002 0070 0072 0011
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 2008-01-16
Data udostępnienia informacji: 2008-01-16

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2014-05-07
Zatrudnienie ogółem (osoby): 17
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 17
Liczba stanowisk kierowniczych: 1
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: Jednostka budżetowa
Nazwa organu tworzącego:
Gmina Zelów
Akt tworzący: Statut Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w ZelowieLiczba zatrudnionych: 21
Przedmiot działania i kompetencje: prowadzenie nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstaw programowych wychowania przedszkolnego, wspomaganie wychowawczej roli rodziny
Informacje o użytkownikach: Dzieci
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Zgodnie z obowiązującą ustawą i statutem przedszkola
Majątek, którym dysponuje:
  • środki trwałe -
  • wyposażenie - 21 243,05
  • księgozbiór - 3 261,66
Struktura własnościowa: Własność samorządowa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Justyna Jaszczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Monika Laskowska
Data wytworzenia informacji 2008-01-16, 2008-02-05
Data udostępnienia informacji 2008-01-16, 2008-02-05