wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Zelowie

Więcej o nas

Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Marii Konopnickiej w Zelowie powstało 15 sierpnia 1977 roku.
Jest jedynym na terenie naszego miasta o profilu zintegrowanym, co pozwala na uczęszczanie dzieci niepełnosprawnych lub z nieznacznymi dysfunkcjami. W tym celu stworzyliśmy warunki do korzystania ze specjalistycznych form pomocy dydaktyczno- terapeutycznej.
W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych pod opieką wyspecjalizowanej kadry nauczycielskiej.

SWOIM WYCHOWANKOM PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA I OFERUJE:

 • realizację autorskich programów edukacyjno-wychowawczych z wykorzystaniem specyficznych metod i środków uwzględniając indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • troskliwą i fachową opiekę nad dziećmi przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • pobyt z bliską dziecku osobie w okresie adaptacji,
 • bardzo dobre warunki lokalowe – 5 przestronnych sal, gabinet pomocy dydaktyczno-terapeutycznej,
 • smaczne i pełnowartościowe posiłki,
 • duży, zielony ogród przedszkolny wyposażony w bezpieczne urządzenia przystosowane do możliwości dzieci,
 • terapię: pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacji ruchowej,
 • rytmikę,
 • naukę języka angielskiego,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia plastyczno-techniczne,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • wyjazdy do teatru i spektakle w przedszkolu,
 • wyjazdy na basen,
 • wycieczki przyrodnicze,
 • imprezy i spotkania rodzinne,
 • uroczystości okazjonalne w Domu Kultury,

Udział dzieci w konkursach: plastycznych, tanecznych, teatralnych, recytatorskich, wokalnych oraz dotyczących wiedzy ekologicznej i bezpieczeństwa przedszkolaka.