wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Zelowie

Status prawny

Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Marii Konopnickiej z oddziałami integracyjnymi w Zelowie jest przedszkolem publicznym i działa na podstawie:

  • Aktu Założycielskiego  (Uchwała nr XXVIII/169/92)
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami)
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami)
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
  • Statutu
  • Zarządzeń Dyrektora przedszkola
  • Koncepcji funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Marii Konopnickiej z oddziałami integracyjnymi w Zelowie
  • Regulaminu Rady Pedagogicznej
  • Regulaminu Rady Rodziców