wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Zelowie

Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek

Przedszkole Samorządowe nr 1 jest jednostką organizacyjną  gminy Zelów i nie posiada osobowości prawnej.

Przedszkole jest jednostką budżetową korzystającą ze scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej, którą wykonuje Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zelowie.

Nieruchomość stanowi własność gminy Zelów.

Mienie przedszkola stanowi własność gminy Zelów.

Nieruchomość jest oddana w trwały zarząd w celu prowadzenia przez Przedszkole Samorządowe nr 1 działalności statutowej.

 Zasoby przedszkola

 W budynku przedszkola znajduję się :

  • 5 sal dydaktycznych,
  • gabinet logopedyczny
  • kuchnia wraz z zapleczem
  • pomieszczenia biurowe / sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski/,

W otoczeniu przedszkola znajduje się:

  • plac zabaw dla dzieci.
  • ogródek dydaktyczny - "Zmysłowy zakątek" współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Majątek przedszkola

Wartość majątku: 1 233 859,86 pln, w tym środki trwałe – 1 047 943,20 pln