wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Zelowie

Sposoby załatwiania spraw

Wszystkie sprawy załatwiane są na bieżąco w sekretariacie przedszkola.

Organizowane są w czasie roku szkolnego spotkania wychowawców grup przedszkolnych z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci.

Codziennie może porozmawiać z dyrektorem przedszkola jak również z wychowawcami grup.