wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie Sp. z o. o. z/s w Maurycowie

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie Sp. z o. o. z/s w Maurycowie
Adres jednostki: 97-425 Zelów, Mauryców 1a
Kod terytorialny GUS: 1001083
NIP: 769-17-89-228
REGON: 590599480
Numer rachunku bankowego: 54 8965 1018 2002 0074 1147 0001
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Agata Gawlik
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Ryszard Kębłowski
Data wytworzenia informacji: 2012-03-01
Data udostępnienia informacji: 2012-03-01

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Roman Bednarek
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 2001-01-08
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2015-03-31
Zatrudnienie ogółem (osoby): 20
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 19
Liczba stanowisk kierowniczych: 2
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: spółka z o.o.
Nazwa organu tworzącego: Gmina Zelów
Akt tworzący: Uchwała Nr XLVI/318/97 Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 28 października 1997 r. w sprawie utworzenia
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Liczba zatrudnionych: 20
Przedmiot działania i kompetencje: 1. Produkcja i zaopatrzenie w wodę.
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
3. Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Informacje o użytkownikach: Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze korzystające z usług zaopatrzenia w wodę o dprowadzania ścieków.
Struktura własnościowa: własność samorządowa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agata Gawlik
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Ryszard Kębłowski, Dorota Rogozińska
Data wytworzenia informacji 2012-03-01, 2015-04-15
Data udostępnienia informacji 2012-03-01, 2009-06-01