wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie Sp. z o. o. z/s w Maurycowie

Nasi użytkownicy

Z naszych usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków korzystają indywidualne gospodarstwa domowe, instytucje, szkoły, jednostki handlowe, zakłady przemysłowe, które przyłączone są do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
Ponadto z usług w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków korzystają podmioty dowożące ścieki pojazdami asenizacyjnymi.