wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie Sp. z o. o. z/s w Maurycowie

Czym się zajmujemy

Prowadzimy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.W szczególności zajmujemy się ujmowaniem wody z ziemi, jej uzdatnianiem i dystrybucją przy wykorzystaniu sieci wodociągowej, a także odprowadzaniem ścieków siecią kanalizacyjną, przyjmowaniem ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi oraz oczyszczaniem ścieków.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagania ochrony środowiska a także optymalizację ponoszonych kosztów.Nie prowadzimy innej działalności poza wyżej wymienioną.