wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie Sp. z o. o. z/s w Maurycowie

Sposoby załatwiania spraw

W biurze Spółki w godzinach 7.00 do 15.00:
- wydawanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
- wystawianie faktur,
- pobieranie opłat za wodę i ścieki,
- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii wodociągowych i kanalizacyjnych,
- załatwianie innych spraw związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.
Zgłaszanie awarii - w biurze Spółki lub telefonicznie na numer:
- awarie wodociągowe - 502370887,
- awarie kanalizacyjne - 509242471.