wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie Sp. z o. o. z/s w Maurycowie

tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2011-01-01 Wniosek o aktualizację danych
2011-01-01 Wniosek o wydanie warunków technicznych
2011-01-01 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością /lokalem/
2011-01-01 Oświadczenie o korzystaniu z nieruchomości /lokalu/ o nieuregulowanym stanie prawnym - samoistny posiadacz nieruchomości