wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Dom Kultury w Zelowie

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Dom Kultury w Zelowie
Adres jednostki: 97-425 Zelów, ul. Kościuszki 74
Kod terytorialny GUS: 1001083
NIP: 769-21-38-556
REGON: 590350421
Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Bełchatowie Odział w Zelowie
02 8965 1018 2002 0076 2009 0001
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Małgorzata Dębkowska
Data wytworzenia informacji: 2005-11-23
Data udostępnienia informacji: 2005-11-23

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2014-01-01
Zatrudnienie ogółem (osoby): 10
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 8
Liczba stanowisk kierowniczych: 1
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: samorządowa instytucja kultury
Nazwa organu tworzącego: Gmina Zelów
Akt tworzący: Uchwała Nr VII/32/94 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 23 listopada 1994r. w sprawie utworzenia Domu Kultury w Zelowie i nadania statutu Domowi Kultury w Zelowie
Liczba zatrudnionych: 10
Przedmiot działania i kompetencje: Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:
  • Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
  • Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie różnymi dziedzinami kultury i sztuki.
  • Tworzenie warunków dla rozwoju i prowadzenia nieprofesjonalnej twórczości artystycznej.
  • Rozbudzanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
  • Prowadzenie specjalistycznej pomocy metodyczno-instruktażowej dla organizatorów działalności kulturalnej w Gminie.
  • Koordynacja działalności kulturalnej w Gminie.
  • Prowadzenie, dokumentowanie i udostępnianie dóbr kultury.
Informacje o użytkownikach: Dzieci, młodzież, dorośli. Uczestnicy stałych form pracy oraz osoby uczestniczące w innych formach działalności kulturalnej, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i oczekiwaniami.
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Dom Kultury samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
Informacje dodatkowe o działalności: Różnorodnośc form i metod działalności obejmująca
  • pracę z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi ukierunkowaną na kształtowanie zainteresowań istniejących, wyeksponowanie twórczości i uzdolnień oraz rozbudzenie nowych zainteresowań i wyższych aspiracji kulturalnych,
  • zajecia integracyjne w różnych grupach wiekowych (również w zakresie zapobiegania przemocy i nałogom),
  • organizację zróżnicowanych, pod względem pełnionych funkcji, imprez i przedsięwzięć kulturalnych.
Struktura własnościowa: własność samorządowa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Andrzej Dębkowski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Małgorzata Dębkowska, Andrzej Dębkowski
Data wytworzenia informacji 2005-11-23, 2003-10-08
Data udostępnienia informacji 2005-11-23, 2003-10-08