wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Dom Kultury w Zelowie

Więcej o nas

Dom Kultury prowadzi otwartą działalność kulturalną o charakterze twórczym, edukacyjnym i usługowym.
Zależy nam na tworzeniu stabilnego lokalnego partnerstwa z samorządem, instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, socjalnymi, firmami oraz organizacjami pozarządowymi.
Staramy się kontynuować najlepsze tradycje ku pożytkowi środowiska odbiorców i satyfakcji partnerów w działaniu, zachowując jednocześnie prawo do ryzyka i eksperymentu.