wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Dom Kultury w Zelowie

Czym się zajmujemy

Nasza działalność obejmuje:
- pracę z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi ukierunkowaną na doskonalenie zainteresowań istniejących, wyeksponowanie twórczości i uzdolnień oraz rozbudzanie nowych zainteresowań i wyższych aspiracji kulturalnych (grupy teatralne, orkiestra dęta, chór, koło plastyczne, koło robótek ręcznych);
- zajęcia integracyjne, prowadzone zgodnie z pedagogiką czasu wolnego, w różnych grupach wiekowych i środowiskowych;
- organizację zróżnicowanych, pod względem pełnionych funkcji, imprez i przedsięwzięć kulturalnych;
- pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
- świadczenie usług (usługi komputerowe, wykonywanie reklam, wynajmowanie pomieszczeń).

Podstawowe formy prowadzonej przez nas działalności

Artystycznie (nieprofesjonalne):
- inscenizacje, przedstawienia teatralne;
- koncerty chóru, orkiestry dętej, zespołów muzycznych, tanecznych;
- wystawy dziecięcej pracowni plastycznej;
- wystawy promujące miejscowych twórców kultury, zajmujących się malarstwem, rzeźbą, grafiką, haftem artystycznym;
- wystawy prac innych twórców nieprofesjonalnych.

Artystyczne (profesjonalne):
- Letnie Koncerty Festiwalowe organizowane od 1995 roku, podczas których występowali m.in. Teresa Żylis-Gara, Wiesław Ochman (honorowy obywatel Gminy Zelów), prof. Stefan Stuligrosz i "Poznańskie Słowiki", Krzysztof Kolberger, Jerzy Zelnik, Włodzimierz Matuszak, Konstanty Andrzej Kulka, Krzysztof Penderecki, Józef Skrzek, Robert Grudzień, Georgij Agratina;
- koncerty noworoczne;
- wystawy szkła artystycznego, tkaniny artystycznej (miejscowi artyści);
- wystawy prac innych artystów profesjonalnych.

Oświatowe:
- literackie spotkania autorskie, wykłady, odczyty.

Wydawnicze:
- "Gazeta Kulturalna" (miesięcznik) wydawana przez Dom Kultury od września 1996 r.

Zabawowe:
- prowadzone z osobami starszymi, dziećmi i młodzieżą.