wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie
Adres jednostki: 97-425 Zelów, ul. Żeromskiego 21
Kod terytorialny GUS: 1001083
NIP: 769-196-58-95
REGON: 592163380
Numer rachunku bankowego:
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Elżbieta Rybak-Sawuła
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Elżbieta Rybak-Sawuła
Data wytworzenia informacji: 2004-10-20
Data udostępnienia informacji: 2004-10-20

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Elżbieta Rybak-Sawuła
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 2011-11-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień:
Zatrudnienie ogółem (osoby): 0
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 0
Liczba stanowisk kierowniczych: 0
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: jednostka organizacyjna Gminy Zelów
Nazwa organu tworzącego: Gmina Zelów
Akt tworzący: Uchwała Nr XXXV/360/2001 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 16 sierpnia 2001 r.w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie i powołania Rady Społecznej przy tym zakładzie
Przedmiot działania i kompetencje: Cele Zakładu: Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej ludności zamieszkałej na terenie działania.Świadczenie usług w zakresie opieki specjalistycznej. Świadczenie usług profilaktyczno-leczniczych na rzecz pacjentów. Dokształcanie pracowników wykonujących zawody medyczne. Zadaniem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, którymi są w szczególności: badanie i porada lekarska i leczenie, rehabilitacja lecznicza, opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem, opieka nad zdrowym dzieckiem (w tym higiena szkolna), szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze, badania diagnostyczno-laboratoryjne i obrazowe, orzekanie o stanie zdrowia, działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracującymi, świadczenia profilaktyczno-lecznicze w środowisku nauczania i wychowania, świadczenia pielęgniarskie
Informacje o użytkownikach: mieszkańcy Gminy Zelów
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: SPZOZ w Zelowie gospodaruje samodzielnie przekazanym mieniem komunalnym Gminy Zelów na zasadach nieodpłatnego użytkowania. Podstawą gospodarki finansowej SPZOZ jest plan finansowy.
Informacje dodatkowe o działalności: Zakad posiada filie:Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wygiełzowie, (044) 634 14 22
Struktura własnościowa: własność samorządowa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Elżbieta Rybak-Sawuła
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Elżbieta Rybak-Sawuła
Data wytworzenia informacji 2004-10-20
Data udostępnienia informacji 2004-10-20