wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie

Sposoby załatwiania spraw

W sprawach związanych z leczeniem :
osobiście telefonicznie ( 044 6341 265 ) lub przez inne osoby w dni robocze w godzinach
od 8 do 18

W pozostałych sprawach w tym administracyjnych nalezy kontaktować się z sekretariatem zakładu ( pok 30 tel 044 6341 120 ) w dni robocze w godz od 8 do 15 .