wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie

Opłaty - ceny usług

Dla pacjentów usługi są bezpłatne w zakresie kontraktów z NFZ , zakład nie wykonuje usług finansowanych ze środków publicznych odpłatnie
Odpłatne są badania z zakresu medycyny pracy oraz badania i zabiegi nie zlecone przez lekarzy SP ZOZ w Zelowie . Cenniki dostępne na żadanie w rejestracji zakładu