wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie

Dni i godziny pracy jednostki:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie -

od poniedziałku do piątki
8 -18
w soboty
8 -12

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wygiełzowie -
pon - piątek 8 -15

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie od poniedziałku do piatku
od 8,00 do 18,00
W SPRAWACH LECZENIA:
w dni robocze od 8 do 18
SEKRETAEIAT i KSI GOWOŚ∆:
od poniedziałku do piatku od 8 do 16
DYREKTOR:
poniedziałek i czwatrek od 8 do 15