wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie

... O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie stanowi aparat pomocniczy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Terenem działania komendy miejskiej jest obszar powiatu ziemskiego leszczyńskiego obejmujący gminy: Włoszakowice, Wijewo, Krzemieniewo, Osieczna, Rydzyna, Lipno, Święciechowa oraz Miasta Leszna.
W skład komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Wydział Operacyjno-Szkoleniowy w tym Miejskie Stanowisko Kierowania
  • Sekcja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych,
  • Sekcja ds. Finansów,
  • Sekcja ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych w tym Miejski Punkt Naprawy i Konserwacji Sprzętu,
  • Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych,

Pracą komendy miejskiej kieruje Komendant Miejski przy pomocy Zastępcy. Zastępca Komendanta Miejskiego sprawuje nadzór nad podporządkowanymi komórkami organizacyjnymi, pracą wydziału kieruje naczelnik wydziału, pracą sekcji kieruje kierownik sekcji.
W skład komendy miejskiej wchodzi Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza kategorii A. Za prawidłowe realizowanie jej zadań odpowiedzialny jest Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.