wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie

STANOWISKO DO ANALIZOWANIA I PROGNOZOWANIA ZAGROŻEŃ

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego

Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie


W dniu 7 września 2012 r. w nowym budynku komendy uruchomione zostało stanowisko do analizowania i prognozowania zagrożeń. Pełnią w nim służbę dyżurni operacyjni Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Lesznie oraz dyspozytorzy Oddziału Pomocy Doraźnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Pozwala ono na uruchomienie stanowisk stałych lub czasowych dla innych służb dyżurnych.

Obecnie w tym stanowisku odbierane są zgłoszenia z numerów alarmowych 998 (Straż Pożarna) oraz 999 (Pogotowie Ratunkowe). Isnieje również możliwość przełączenia rozmówcy na numer alarmowy 997 (Policja). Natomiast osoby dzwoniące na numer alarmowy 112 przekierowywane są do tutejszego stanowiska kierowania z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które ma swoją siedzibę w Poznaniu.

Wyposażone jest w sprzęt i urządzenia pozwalające na łączność z pojazdami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego biorącymi bezpośredni udział w akcjach ratowniczych oraz ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP. Również stąd systemem bezprzewodowego alarmowania powiadamianych jest o konieczności wyjazdu do zdarzenia 13 jednostek OSP włączonych do KSRG.

Oprogramowanie funkcjonujące w stanowisku kierowania służy do ewidencjonowania wszystkich zdarzeń, które miały miejsce na terenie miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego oraz wyjazdy zastępów straży pożarnej poza teren powiatu. Zainstalowane systemy mapowe pozwalają na wizualizację miejsc zdarzeń oraz pozwalają na przeprowadzanie analiz.