wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie

Dni i godziny pracy jednostki:

Komenda Miejska PSP w Lesznie -

 

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
Komendant Miejski PSP Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 Przyjmowanie skarg i zażaleń w poniedziałek w godz. 15.30 - 16.30 Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Sekcja ds. Organizacyno-Kadrowych Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Wydział Operacyjno-Szkoleniowy Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Zastępca Komendanta Miejskiego Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Sekcja ds. Finansów Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Sekcja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Sekcja ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza