wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Marii Konopnickiej w Niechcicach

Poznaj nas bliżej

Krótki rys historyczny szkoły:
1965 - uczniowie rozpoczynają naukę w nowym budynku szkolnym
1994 - I Spotkanie Szkół Promujących Zdrowie
1996 - oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego
1999 - reorganizacja szkoły: przekształcenie Szkoły Podstawowej w Zespół Szkolno - Gimnazjalny
2000 - nadanie Szkole imienia Marii Konopnickiej
2001 - Gminny Przegląd Kultury Naszego Regionu
2003 - Forum Europejskie z udziałem posła Romana Jagielińskiego
2004 - nadanie szkole Tytułu "Szkoły Promujacej Zdrowie".
2002/2003 - udział w akcji "Szkoła z klasą" organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez "Gazetę Wyborczą" i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tytuł "Szkoła z klasą" otrzymały Szkoła Podstawowa jak i Gimnazjum.
Program to sześć głównych zasad dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły, która dobrze uczy każdego ucznia, ocenia sprawiedliwie, uczy myśleć i rozumieć świat, rozwija społecznie, pomaga uwierzyć w siebie, przygotowuje do przyszłości.
2004/2005 - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum zdobyły trzy sprawności: LEGO, AGO, COGITO w ramach programu Szkoła z klasą: Czytam, Myślę, Działam. Zadaniem szkół uczestniczących w programie było pokazanie, w jaki sposób pracują nad rozwijaniem umiejętności: czytania ze zrozumieniem, myślenia twórczego i krytycznego, społecznego działania. Mamy swoją stronę internetową (www.szkolazklasa.pl lub www.gazeta.pl/klasa), gdzie wpisujemy informacje o sobie. Społeczności lokalne skorzystają z tej wiedzy, a zarazem będą mogły weryfikować to, co napisaliśmy o szkole - tak powstanie społeczny mechanizm kontroli.
2005/2006 - udział w programie "Nauczyciel z klasą". Naszym zadaniem jest uczyć ciekawie i skutecznie, pracować metodą projektów, mądrze oceniać i nawiązać dobre relacje z uczniami.
2005/2006 - realizacja projektu zajęć pozalekcyjnych (Teatr przewrotny, zabawny, niewielki czyli ... gdzie Kopciuszek zgubił pantofelki) dofinansowanego w ramach Małego Grantu - 2000 zł.
2006/2007 - Szkoła Podstawowa za najlepsząKrótki rys historyczny szkoły:
1965 - uczniowie rozpoczynają naukę w nowym budynku szkolnym
1994 - I Spotkanie Szkół Promujących Zdrowie
1996 - oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego
1999 - reorganizacja szkoły: przekształcenie Szkoły Podstawowej w Zespół Szkolno - Gimnazjalny
2000 - nadanie Szkole imienia Marii Konopnickiej
2001 - Gminny Przegląd Kultury Naszego Regionu
2003 - Forum Europejskie z udziałem posła Romana Jagielińskiego
2004 - nadanie szkole Tytułu "Szkoły Promujacej Zdrowie".
2002/2003 - udział w akcji "Szkoła z klasą" organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez "Gazetę Wyborczą" i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tytuł "Szkoła z klasą" otrzymały Szkoła Podstawowa jak i Gimnazjum.
Program to sześć głównych zasad dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły, która dobrze uczy każdego ucznia, ocenia sprawiedliwie, uczy myśleć i rozumieć świat, rozwija społecznie, pomaga uwierzyć w siebie, przygotowuje do przyszłości.
2004/2005 - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum zdobyły trzy sprawności: LEGO, AGO, COGITO w ramach programu Szkoła z klasą: Czytam, Myślę, Działam. Zadaniem szkół uczestniczących w programie było pokazanie, w jaki sposób pracują nad rozwijaniem umiejętności: czytania ze zrozumieniem, myślenia twórczego i krytycznego, społecznego działania. Mamy swoją stronę internetową (www.szkolazklasa.pl lub www.gazeta.pl/klasa), gdzie wpisujemy informacje o sobie. Społeczności lokalne skorzystają z tej wiedzy, a zarazem będą mogły weryfikować to, co napisaliśmy o szkole - tak powstanie społeczny mechanizm kontroli.
2005/2006 - udział w programie "Nauczyciel z klasą". Naszym zadaniem jest uczyć ciekawie i skutecznie, pracować metodą projektów, mądrze oceniać i nawiązać dobre relacje z uczniami.
2005/2006 - realizacja projektu zajęć pozalekcyjnych (Teatr przewrotny, zabawny, niewielki czyli ... gdzie Kopciuszek zgubił pantofelki) dofinansowanego w ramach Małego Grantu - 2000 zł.
2006/2007 - Szkoła Podstawowa za najlepsząKrótki rys historyczny szkoły:
1965 - uczniowie rozpoczynają naukę w nowym budynku szkolnym
1994 - I Spotkanie Szkół Promujących Zdrowie
1996 - oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego
1999 - reorganizacja szkoły: przekształcenie Szkoły Podstawowej w Zespół Szkolno - Gimnazjalny
2000 - nadanie Szkole imienia Marii Konopnickiej
2001 - Gminny Przegląd Kultury Naszego Regionu
2003 - Forum Europejskie z udziałem posła Romana Jagielińskiego
2004 - nadanie szkole Tytułu "Szkoły Promujacej Zdrowie".
2002/2003 - udział w akcji "Szkoła z klasą" organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez "Gazetę Wyborczą" i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tytuł "Szkoła z klasą" otrzymały Szkoła Podstawowa jak i Gimnazjum.
Program to sześć głównych zasad dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły, która dobrze uczy każdego ucznia, ocenia sprawiedliwie, uczy myśleć i rozumieć świat, rozwija społecznie, pomaga uwierzyć w siebie, przygotowuje do przyszłości.
2004/2005 - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum zdobyły trzy sprawności: LEGO, AGO, COGITO w ramach programu Szkoła z klasą: Czytam, Myślę, Działam. Zadaniem szkół uczestniczących w programie było pokazanie, w jaki sposób pracują nad rozwijaniem umiejętności: czytania ze zrozumieniem, myślenia twórczego i krytycznego, społecznego działania. Mamy swoją stronę internetową (www.szkolazklasa.pl lub www.gazeta.pl/klasa), gdzie wpisujemy informacje o sobie. Społeczności lokalne skorzystają z tej wiedzy, a zarazem będą mogły weryfikować to, co napisaliśmy o szkole - tak powstanie społeczny mechanizm kontroli.
2005/2006 - udział w programie "Nauczyciel z klasą". Naszym zadaniem jest uczyć ciekawie i skutecznie, pracować metodą projektów, mądrze oceniać i nawiązać dobre relacje z uczniami.
2005/2006 - realizacja projektu zajęć pozalekcyjnych (Teatr przewrotny, zabawny, niewielki czyli ... gdzie Kopciuszek zgubił pantofelki) dofinansowanego w ramach Małego Grantu - 2000 zł.
2006/2007 - Szkoła Podstawowa za najlepsząKrótki rys historyczny szkoły:
1965 - uczniowie rozpoczynają naukę w nowym budynku szkolnym
1994 - I Spotkanie Szkół Promujących Zdrowie
1996 - oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego
1999 - reorganizacja szkoły: przekształcenie Szkoły Podstawowej w Zespół Szkolno - Gimnazjalny
2000 - nadanie Szkole imienia Marii Konopnickiej
2001 - Gminny Przegląd Kultury Naszego Regionu
2003 - Forum Europejskie z udziałem posła Romana Jagielińskiego
2004 - nadanie szkole Tytułu "Szkoły Promujacej Zdrowie".
2002/2003 - udział w akcji "Szkoła z klasą" organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez "Gazetę Wyborczą" i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tytuł "Szkoła z klasą" otrzymały Szkoła Podstawowa jak i Gimnazjum.
Program to sześć głównych zasad dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły, która dobrze uczy każdego ucznia, ocenia sprawiedliwie, uczy myśleć i rozumieć świat, rozwija społecznie, pomaga uwierzyć w siebie, przygotowuje do przyszłości.
2004/2005 - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum zdobyły trzy sprawności: LEGO, AGO, COGITO w ramach programu Szkoła z klasą: Czytam, Myślę, Działam. Zadaniem szkół uczestniczących w programie było pokazanie, w jaki sposób pracują nad rozwijaniem umiejętności: czytania ze zrozumieniem, myślenia twórczego i krytycznego, społecznego działania. Mamy swoją stronę internetową (www.szkolazklasa.pl lub www.gazeta.pl/klasa), gdzie wpisujemy informacje o sobie. Społeczności lokalne skorzystają z tej wiedzy, a zarazem będą mogły weryfikować to, co napisaliśmy o szkole - tak powstanie społeczny mechanizm kontroli.
2005/2006 - udział w programie "Nauczyciel z klasą". Naszym zadaniem jest uczyć ciekawie i skutecznie, pracować metodą projektów, mądrze oceniać i nawiązać dobre relacje z uczniami.
2005/2006 - realizacja projektu zajęć pozalekcyjnych (Teatr przewrotny, zabawny, niewielki czyli ... gdzie Kopciuszek zgubił pantofelki) dofinansowanego w ramach Małego Grantu - 2000 zł.
2006/2007 - Szkoła Podstawowa za najlepszą