wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Marii Konopnickiej w Niechcicach

Nasi uczniowie

W roku szkolnym 2008/2009 do szkoły uczęszcza 286 uczniów:
180 - szkoła podstawowa (nauczanie zintegrowane - 85 uczniów, nauczanie blokowe - 95)
106 - gimnazjum (nauczanie przedmiotowe).
Szkoła Podstawowa to 7 oddziałów. Liczba uczniów w poszczególnych klasach:
I - 21
II - 34
III - 30
IV - 27
Va - 19 i Vb - 19
VI - 30
Gimnazjum to 5 oddziałów:
I - 27,
IIa - 21, IIb - 21
IIIa - 18, IIIb - 17
Przeciętna liczba uczniów w klasach szkoły podstawowej wynosi 25,7 i w gimnazjum 20,8. Maksymalna liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej - 34, w gimnazjum - 27. Prognozowana liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010 - 285. Liczba uczniów ma tendencję malejącą.
Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów:
I. Najlepsi uczniowie (średnia ocen powyżej 5):
- w roku szkolnym 2004/2005; Magdalena Sokołowska uczennica klasy VIb oraz uczniowie gimnazjum: Szymon Zieliński (Ib), Jolanta Mutryn i Piotr Waczyński (IIIb).
- w roku szkolnym 2005/2006; Szymon Zieliński IIb gimnazjum), Magdalena Sokołowska (Ib gimnazjum), Weronika Zielińska i Bartłomiej Famulski(IV klasa szkoly podstawowej).
- w roku szkolnym 2006/2007: Szymon Zieliński (III b gimnazjum), Magdalena Sokołowska (II b gimnazjum), Weronika Zielińska i Bartłomiej Famulski (klasa V szkoły podstawowej)
II. Laureaci i Finaliści Konkursów Przedmiotowych:
1993/94 - Laureat Konkursu Biologicznego: Ewa Zielińska;
Finaliści - Agata Cisek i Mariola Woszczyk; Finalista Konkursu Matematycznego - Krzysztof Dorota,
1995/96 - Laureaci Konkursu Biologicznego: Paweł Łachman i Jolanta Wieczorek;
Finalista Konkursu Matematycznego - Paweł Łachman,
1997/98 - Paweł Łachman: Stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dieci w dziedzinie biologii,
2002/2003 - Laureat Konkursu Matematycznego: Marta Turniak
2002/2003 - Magdalena Sokołowska zostaje laureatem w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "KANGUR MATEMATYCZNY", Marta Turniak i Małgorzata Turniak - wyróżnienie w "KANGURZE MATEMATYCZNYM".
2003/2004 - I miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie "Prekursorzy ZjednoczonW roku szkolnym 2008/2009 do szkoły uczęszcza 286 uczniów:
180 - szkoła podstawowa (nauczanie zintegrowane - 85 uczniów, nauczanie blokowe - 95)
106 - gimnazjum (nauczanie przedmiotowe).
Szkoła Podstawowa to 7 oddziałów. Liczba uczniów w poszczególnych klasach:
I - 21
II - 34
III - 30
IV - 27
Va - 19 i Vb - 19
VI - 30
Gimnazjum to 5 oddziałów:
I - 27,
IIa - 21, IIb - 21
IIIa - 18, IIIb - 17
Przeciętna liczba uczniów w klasach szkoły podstawowej wynosi 25,7 i w gimnazjum 20,8. Maksymalna liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej - 34, w gimnazjum - 27. Prognozowana liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010 - 285. Liczba uczniów ma tendencję malejącą.
Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów:
I. Najlepsi uczniowie (średnia ocen powyżej 5):
- w roku szkolnym 2004/2005; Magdalena Sokołowska uczennica klasy VIb oraz uczniowie gimnazjum: Szymon Zieliński (Ib), Jolanta Mutryn i Piotr Waczyński (IIIb).
- w roku szkolnym 2005/2006; Szymon Zieliński IIb gimnazjum), Magdalena Sokołowska (Ib gimnazjum), Weronika Zielińska i Bartłomiej Famulski(IV klasa szkoly podstawowej).
- w roku szkolnym 2006/2007: Szymon Zieliński (III b gimnazjum), Magdalena Sokołowska (II b gimnazjum), Weronika Zielińska i Bartłomiej Famulski (klasa V szkoły podstawowej)
II. Laureaci i Finaliści Konkursów Przedmiotowych:
1993/94 - Laureat Konkursu Biologicznego: Ewa Zielińska;
Finaliści - Agata Cisek i Mariola Woszczyk; Finalista Konkursu Matematycznego - Krzysztof Dorota,
1995/96 - Laureaci Konkursu Biologicznego: Paweł Łachman i Jolanta Wieczorek;
Finalista Konkursu Matematycznego - Paweł Łachman,
1997/98 - Paweł Łachman: Stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dieci w dziedzinie biologii,
2002/2003 - Laureat Konkursu Matematycznego: Marta Turniak
2002/2003 - Magdalena Sokołowska zostaje laureatem w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "KANGUR MATEMATYCZNY", Marta Turniak i Małgorzata Turniak - wyróżnienie w "KANGURZE MATEMATYCZNYM".
2003/2004 - I miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie "Prekursorzy ZjednoczonW roku szkolnym 2008/2009 do szkoły uczęszcza 286 uczniów:
180 - szkoła podstawowa (nauczanie zintegrowane - 85 uczniów, nauczanie blokowe - 95)
106 - gimnazjum (nauczanie przedmiotowe).
Szkoła Podstawowa to 7 oddziałów. Liczba uczniów w poszczególnych klasach:
I - 21
II - 34
III - 30
IV - 27
Va - 19 i Vb - 19
VI - 30
Gimnazjum to 5 oddziałów:
I - 27,
IIa - 21, IIb - 21
IIIa - 18, IIIb - 17
Przeciętna liczba uczniów w klasach szkoły podstawowej wynosi 25,7 i w gimnazjum 20,8. Maksymalna liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej - 34, w gimnazjum - 27. Prognozowana liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010 - 285. Liczba uczniów ma tendencję malejącą.
Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów:
I. Najlepsi uczniowie (średnia ocen powyżej 5):
- w roku szkolnym 2004/2005; Magdalena Sokołowska uczennica klasy VIb oraz uczniowie gimnazjum: Szymon Zieliński (Ib), Jolanta Mutryn i Piotr Waczyński (IIIb).
- w roku szkolnym 2005/2006; Szymon Zieliński IIb gimnazjum), Magdalena Sokołowska (Ib gimnazjum), Weronika Zielińska i Bartłomiej Famulski(IV klasa szkoly podstawowej).
- w roku szkolnym 2006/2007: Szymon Zieliński (III b gimnazjum), Magdalena Sokołowska (II b gimnazjum), Weronika Zielińska i Bartłomiej Famulski (klasa V szkoły podstawowej)
II. Laureaci i Finaliści Konkursów Przedmiotowych:
1993/94 - Laureat Konkursu Biologicznego: Ewa Zielińska;
Finaliści - Agata Cisek i Mariola Woszczyk; Finalista Konkursu Matematycznego - Krzysztof Dorota,
1995/96 - Laureaci Konkursu Biologicznego: Paweł Łachman i Jolanta Wieczorek;
Finalista Konkursu Matematycznego - Paweł Łachman,
1997/98 - Paweł Łachman: Stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dieci w dziedzinie biologii,
2002/2003 - Laureat Konkursu Matematycznego: Marta Turniak
2002/2003 - Magdalena Sokołowska zostaje laureatem w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "KANGUR MATEMATYCZNY", Marta Turniak i Małgorzata Turniak - wyróżnienie w "KANGURZE MATEMATYCZNYM".
2003/2004 - I miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie "Prekursorzy ZjednoczonW roku szkolnym 2008/2009 do szkoły uczęszcza 286 uczniów:
180 - szkoła podstawowa (nauczanie zintegrowane - 85 uczniów, nauczanie blokowe - 95)
106 - gimnazjum (nauczanie przedmiotowe).
Szkoła Podstawowa to 7 oddziałów. Liczba uczniów w poszczególnych klasach:
I - 21
II - 34
III - 30
IV - 27
Va - 19 i Vb - 19
VI - 30
Gimnazjum to 5 oddziałów:
I - 27,
IIa - 21, IIb - 21
IIIa - 18, IIIb - 17
Przeciętna liczba uczniów w klasach szkoły podstawowej wynosi 25,7 i w gimnazjum 20,8. Maksymalna liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej - 34, w gimnazjum - 27. Prognozowana liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010 - 285. Liczba uczniów ma tendencję malejącą.
Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów:
I. Najlepsi uczniowie (średnia ocen powyżej 5):
- w roku szkolnym 2004/2005; Magdalena Sokołowska uczennica klasy VIb oraz uczniowie gimnazjum: Szymon Zieliński (Ib), Jolanta Mutryn i Piotr Waczyński (IIIb).
- w roku szkolnym 2005/2006; Szymon Zieliński IIb gimnazjum), Magdalena Sokołowska (Ib gimnazjum), Weronika Zielińska i Bartłomiej Famulski(IV klasa szkoly podstawowej).
- w roku szkolnym 2006/2007: Szymon Zieliński (III b gimnazjum), Magdalena Sokołowska (II b gimnazjum), Weronika Zielińska i Bartłomiej Famulski (klasa V szkoły podstawowej)
II. Laureaci i Finaliści Konkursów Przedmiotowych:
1993/94 - Laureat Konkursu Biologicznego: Ewa Zielińska;
Finaliści - Agata Cisek i Mariola Woszczyk; Finalista Konkursu Matematycznego - Krzysztof Dorota,
1995/96 - Laureaci Konkursu Biologicznego: Paweł Łachman i Jolanta Wieczorek;
Finalista Konkursu Matematycznego - Paweł Łachman,
1997/98 - Paweł Łachman: Stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dieci w dziedzinie biologii,
2002/2003 - Laureat Konkursu Matematycznego: Marta Turniak
2002/2003 - Magdalena Sokołowska zostaje laureatem w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "KANGUR MATEMATYCZNY", Marta Turniak i Małgorzata Turniak - wyróżnienie w "KANGURZE MATEMATYCZNYM".
2003/2004 - I miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie "Prekursorzy Zjednoczon