wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Marii Konopnickiej w Niechcicach

Sposoby załatwiania spraw

1. W sekretariacie szkoły w godz. od 7.00 do 15.00.
2. Przyjęcia interesantów:
- Dyrektor szkoły przyjmuje codziennie w godzinach: 10:00 - 12:00.
- Wicedyrektor pełni obowiązki dyrektora podczas jego nieobecności.
3. Kontakty nauczycieli z rodzicami zgodnie z harmonogramem.
Zebrania z rodzicami zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami dyrekcji szkoły i rady pedagogicznej,indywidualne kontakty z rodzicami wynikające z potrzeb w każdym terminie.

Dokumentację szkolną prowadzi sekretariat. Sekretarz szkoły wydaje potrzebne dokumenty i załatwia sprawy związane z ewidencją uczniów.
Dyrektor przyjmuje skargi i zażalenia, rozpatruje wnioski i jest dyspozycyjny dla petentów codziennie w godzinach swojego urzędowania. Wszystkie sprawy załatwiane są na bieżąco.