wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Marii Konopnickiej w Niechcicach

Opłaty - ceny usług

Roczna dobrowolna wpłata na konto Rady Rodziców wynosi 25 zł od ucznia. Opłata za ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2007/2008 wynosi 31 zł. Szkoła nie pobiera żadnych opłat dodatkowych.
Dla korzystających ze stołówki szkolnej cena obiadu wynosi: 2,50 dla ucznia i 5,00 złotych dla nauczyciela. Wydanie duplikatu:
- legitymacji szkolnej: bez dodatkowej opłaty
Podstawą do wydania duplikatu jest złożenie do dyrekcji szkoły podania rodziców właściciela zagubionej lub zniszczonej legitymacji (wraz z uzasadnieniem ponownego wydania)
- świadectw:
Podstawą do wydania duplikatu jest złozenie do dyrekcji szkoły podania wraz z uzasadnieniem ponownego wydania oraz uiszczenia opłaty w wysokości 20 złotych w znaczkach skarbowych w sekretariacie szkoły