wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Marii Konopnickiej w Niechcicach

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Kierownik swietlicy szkolnej
Nazwa skrócona:
Symbol: K
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Zespół Szkolno - Gimnzajalny im. Marii Konopnickiej w Niechcicach
Częstochowska 27
Rozprza 97-340
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor szkoły
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor szkoły
Dni i godziny pracy: codziennie od godziny 8:25 do godziny 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: codziennie w godzinach od 9:00 do 12:00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Kierownik świetlicy odpowiada za:
- całokształt pracy wychowawczo-opiekuńczej, prawidłowe funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy, stołówki i kuchni, opracowanie rocznego planu pracy oraz tygodniowego rozkładu zajęć
- kontroluje działalność administracyjno-gospodarczą świetlicy, opracowuje sprawozdania z pracy świetlicy, czuwa nad prowadzeniem prawidłowej dokumentacji
- prowadzi zajęcia własne wynikające z przepisów, nadzoruje pracę personelu administracyjnego i dba o prawidłowe żywienie
- kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły.

 Informacje dodatkowe:

Świetlica szkolna działa dla potrzeb uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, konieczność oczekiwania na zajęcia pozalekcyjne, organizację dojazdu do szkoły oraz organizację pracy szkoły. Świetlica zapewnia opiekę uczniom w czasie rekolekcji w miarę potrzeb zgłoszonych przez rodziców. Korzystanie z usług świetlicy jest bezpłatne, zaś korzystanie z obiadów jest odpłatne wg. zasad określonych w przepisach dotyczących wyżywienia. Dla realizacji celów własnych świetlica może czerpać środki z innych źródeł dopusczalnych przez ustawę o systemie oświaty. Świetlica nie pracuje w czasie ferii świątecznych, wiosennych, przerwy semestralnej.

 Kadra kierownicza:

Kierownik świetlicy

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2006-07-06
Data udostępnienia informacji 2006-07-06