wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Marii Konopnickiej w Niechcicach

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wychowawca świetlicy
Nazwa skrócona:
Symbol:
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Zespół Szkolno - Gimnzajalny im. Marii Konopnickiej w Niechcicach
Częstochowska 27
Rozprza 97-340
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor szkoły
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Kierownik swietlicy szkolnej
Dni i godziny pracy: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 15:30, w piątek od 11:30 do 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: w godzinach pracy

 Przedmiot działania i kompetencje:

Wychowawca świetlicy:
- prowadzi zajęcia zgodnie z planem świetlicy i tygodniowym rozkładem, dostosowując je do aktualnej sytuacji wynikających z potrzeb organizacyjnych szkoły
- odpowiada za bhp zajęć świetlicowych
- dba o ład i estetykę pomieszczeń, utrzymuje stały kontakt z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, lekarzem i rodzicami, współpracuje z dyrektorem i kierownikiem świetlicy
- odpowiada za dokumentację pedagogiczną, kontroluje obecności wychowanków świetlicy, pełni dyżur w jadalini, sprawuje opiekę nad uczniami dojeżdżajacymi do szkoły, uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej.

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2006-07-07
Data udostępnienia informacji 2006-07-07