wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp.z.o.o.

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp.z.o.o.
Adres jednostki: 83-000 Pruszcz Gdański, Grunwaldzka 1
Kod terytorialny GUS:
NIP: 593-23-32-401
REGON: 192643157
Numer rachunku bankowego:
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 0001-01-01
Data udostępnienia informacji: 0001-01-01

 Pozostałe informacje o jednostce

Nazwa organu tworzącego: Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Akt tworzący: RHB 7862 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000001937 z dnia 09.05.2003
Liczba zatrudnionych: 21
Przedmiot działania i kompetencje: - pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej
- działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
- sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hudraulicznego i grzejnego
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych,
kontorlnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych
- działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
- budownictwo
- działaność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- odprowadzenie ścieków
- wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
- transport rurociągowy
Majątek, którym dysponuje: zawarty w notarialnym akcie założycielskim, stanowiącym statut spółki.
Struktura własnościowa: Właścicielem spółki jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański jako posiadacz 100% udziałów

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2005-06-02
Data udostępnienia informacji 2005-06-02