wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejski Dom Kultury- zlikwidowany

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Miejski Dom Kultury- zlikwidowany
Adres jednostki: 83-000 Pruszcz Gdański, Chopina 34
Kod terytorialny GUS:
NIP: 593-21-31-714
REGON: 000286491
Numer rachunku bankowego: 28 10201909 0000 3702 0091 6395
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Małgorzata Kiciak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Małgorzata Kiciak
Data wytworzenia informacji: 2004-02-19
Data udostępnienia informacji: 2004-02-19

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Alina Czechowicz
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 1992-08-17
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2006-10-24
Zatrudnienie ogółem (osoby): 8
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 5
Liczba stanowisk kierowniczych: 1
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych 2 716,00 zł
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: 1 244,16 zł
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

Nazwa organu tworzącego: Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Akt tworzący: Or-4011/2/1993
Liczba zatrudnionych: 8
Przedmiot działania i kompetencje: Przedmiotem działań Miejskiego Domu Kultury jest w szczególności:
a)rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
b)przygotowanie do odbioru oraz tworzenia wartości kultury,
c)kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
d)prowadzenie różnorodnych form pracy w zależności od specyfiki środowiska, zmieniających się potrzeb, warunków i
okoliczności,
e)organizację różnych form indywidualnej aktywności kulturalnej,
f)organizowanie możliwości ekspresji twórczej grupom, zespołom twórczym, samodzielnym artystom,
g)promocję zespołów twórczych funkcjonujących w strukturze Miejskiego Domu Kultury,
h)organizację imprez kulturalnych, inicjowanie i prowadzenie różnorodnych klubów zainteresowań, klubów konsumenta i
innych potrzeb indywidualnej i grupowej wymiany doświadczeń i informacji,
i)edukacja kulturalna,
j)promowanie zdrowego stylu życia,
k)współpraca z innymi instytutami kulturalnymi i naukowymi, fundacjami, organizacjami społecznymi oraz z innymi
podmiotami w zakresie realizacji celów statutowych,
l)współdziałanie w promowaniu życia kulturalnego i społecznego w Pruszczu Gdańskim, kraju i zagranica,
ł)edukacja poligraficzna i fonograficzna
.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Małgorzata Kiciak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Małgorzata Kiciak
Data wytworzenia informacji 2004-02-19
Data udostępnienia informacji 2004-02-19