wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim

Czym się zajmujemy

Podstawowym zadaniem Centrum jest wspieranie i animowanie kulturowej i sportowej aktywności mieszkańców Pruszcza Gdańskiego poprzez realizację zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz sportu i rekreacji, m.in.:
- rozpowszechnianie i rozbudzanie, zaspakajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
- kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie,
- organizowanie możliwości ekspresji twórczej grupom, zespołom twórczym, samodzielnym artystom,
- promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność Miasta,
- popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizowanie zajęć, zawodów i imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych,
- współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych, sportowych, edukacyjnych wspierających rozwój lokalny,
- promowanie zdrowego stylu życia,
- koordynowanie działań na terenie Miasta dotyczących organizację imprez kulturowych, sportowych i rekreacyjnych.

Centrum Kultury i Sportu prowadzi działalność poprzez:
- prowadzenie sekcji artystycznych i sportowych,
- organizację imprez kulturalno-sportowych,
- organizację wypoczynku letniego i zimowego,
- utrzymywanie i udostępnianie obiektów,
- popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
- organizowanie imprez artystycznych, konferencji, spotkań okolicznościowych.