wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim

Sposoby załatwiania spraw

W zależności od rodzaju sprawy wymagane jest złożenie podania lub pisma w sekretariacie CKiS-u, bądź osobiste stawienie się.
Wszelkie informacje są udzielane telefonicznie pod numerem telefonu 682-35-71, bądź za pomocą poczty elektronicznej pod adresem ckis@pruszcz-gdanski.pl