wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim

Opłaty - ceny usług

Wynajem sali koncertowo-widowiskowej wraz ze sprzętem nagłaśniającym za godzinę wynajmu:
- Na cele komercyjne - 150,00 PLN
- Na cele komercyjne dla mieszkańców Miasta Pruszcz Gdański - 100,00 PLN
- Dla organizacji pożytku publicznego, szkół, stowarzyszeń itp. - od 50,00 PLN

Wynajem sali kawiarni za godzinę wynajmu:
- Na cele komercyjne - 100,00 PLN
- Dla organizacji pożytku publicznego, szkół, stowarzyszeń itp. - od 30,00 PLN

Wynajem innych pomieszczeń na zasadzie indywidualnych negocjacji cenowych z potencjalnym klientem.
W uzasadnionych przypadkach, w razie organizacji imprez charytatywnych, na pisemny i uzasadniony wniosek organizatora, Dyrektor może podjąć decyzję w sprawie nieodpłatnego wynajmu pomieszczeń CKiS w Pruszczu Gdańskim.

Wynajem aparatury nagłaśniającej według indywidualnych negocjacji cenowych, przy czym minimalna stawka za wynajem nie może być niższa niż 100,00 PLN za jedno wypożyczenie.

Za wynajęcie pracownika CKiS na obsługę imprez komercyjnych stawka za obsługę wynosi od 170,00 PLN za dzień imprezy.

Za wynajęcie boisk i obiektów sportowych:
- Płyta główna wraz z używalnością szatni za mecz - 400,00 PLN
- Płyta dolna wraz z używalnością szatni za mecz - 250,00 PLN
- Płyta przy ul. Tysiąclecia wraz z używalnością szatni za mecz - 200,00 PLN
- Wynajęcie boisk do celów poza sportowych stawki indywidualne negocjowane nie niższe niż do celów sportowych.
- Wynajęcie placów poza obiektami sportowymi dla celów komercyjnych według indywidualnych stawek negocjowanych nie niższych niż 100,00 PLN za dobę.

Za usługi koszenia obiektów sportowych:
- Koszenie płyty boiska - 150,00 PLN za boisko
- Obkaszanie płyty boiska - 50,00 PLN za obiekt
- Koszenie powierzchni trawiastych na innych obiektach - 150,00 PLN za godzinę
- Obkaszanie powierzchni trawiastych na innych obiektach - 50,00 PLN za godzinę
- Dojazd do obiektu - 1,50 PLN za km

Podania w sprawie wynajmu sali można również przesyłać mailem na adres ckis@pruszcz-gdanski.pl