wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Sposoby załatwiania spraw

Bieżące sprawy uczniowskie (legitymacje, zaświadczenia itp.) - sekretariat LO i Gimnazjum
Sprawy kadrowe - kadry szkoły
Sprawy księgowe i płacowe - księgowość szkolna
Wynajem pomieszczeń szkolnych i stołówka szkolna - kierownik gospodarczy szkoły
Wynajem pomieszczeń na hali sportowo-widowiskowej - kierownik gospodarczy hali
Przyjęcia interesantów - dyrektor, v-ce dyrektorzy szkoły
Kontakty nauczycieli z rodzicami:
- spotkania z rodzicami wg harmonogramu
- indywidualne kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb