wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: psycholog gimnazjum
Nazwa skrócona: psycholog
Symbol: psycholog
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
Niemcewicza
Pruszcz Gdański 83-000
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Dni i godziny pracy: poniedziałek 9.00 - 12.00
wtorek 8.30 - 12.30
środa 10.00 - 15.00
czwartek 11.00 - 16.00
piątek 10.00 - 13.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 9.00 - 12.00
wtorek 8.30 - 12.30
środa 10.00 - 15.00
czwartek 11.00 - 16.00
piątek 10.00 - 13.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Do zadań psychologa należy w szczególności:
1.1 prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
1.2 diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
1.3 organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
1.4 zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
1.5 minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
1.6 wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych wynikających z programu wychowawczego szkoły
i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2008-11-18
Data udostępnienia informacji 2008-11-18