wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa nr 4

Więcej o nas

Nasza placówka jest szkołą publiczną.Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański.Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.

Organami szkoły są:

DYREKTOR SZKOŁY
RADA PEDAGOGICZNA
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
RADA RODZICÓW


Szkoła jest bardzo dobrze usytuowana i spełnia wszystkie wymogi bezpiecznej placówki.