wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa nr 4

Czym się zajmujemy

- Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i profilaktyczne.

- Stwarza warunki do optymalnego rozwoju uczniów uwzględniając ich indywidualne zainteresowania,potrzeby i możliwości.

- W miarę możliwości udziela opieki lub pomocy materialnej uczniom.

- Udziela uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej, a także wspomaga wychowawczą rolę rodziny.