wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa nr 4

Sposoby załatwiania spraw
Dyrektor oraz wicedyrektorzy przyjmują skargi i wnioski w każdy dzień tygodnia w godzinach 8:00 - 15:30

Podania,pisma i wnioski można składać w sekretariacie szkoły : ustnie, pisemnie lub za pomocą faksu i poczty elektronicznej.


Dyrektor Szkoły mgr Tadeusz Zimodro

poniedziałek 8:00 - 14:00
wtorek 8:00 - 14:00
środa 8:00 - 14:00
czwartek --------
piątek 8:00 - 10:00 ul. Westerplatte 30
10:30 - 13:00 ul. Kasprowicza 16
W-ce Dyrektor mgr Aleksandra Jachnik

poniedziałek 8:00 - 14:30
wtorek 10:00 - 16:00
środa 8:00 - 15:00
czwartek 8:00 - 15:00
piątek 8:00 - 12:00
W-ce Dyrektor mgr Alina Wierzbicka

poniedziałek 8:00 - 9:15 ul. Kasprowicza 16
9:30 - 14:00 ul. Westerplatte 30
wtorek 7:30 - 13:30 ul. Westerplatte 30
środa 8:00 - 14:00 ul. Westerplatte 30
czwartek 8:00 - 10:45 ul. Westerplatte 30
10:50 - 15:00 ul. Kasprowicza 16
piątek 8:00 - 10:45 ul. Westerplatte 30
10:50 - 13:00 ul. Kasprowicza 16
W-ce Dyrektor mgr Iwona Polańska

poniedziałek 7:45 - 14:00
wtorek 7:45 - 13:00
środa 7:45 - 14:00
czwartek 7:45 - 14:30
piątek 7:45 - 15:00

PEDAGOG SP/GIMN
WIOLETTA LABUDA
ul.Kasprowicza
Poniedziałek 7.30-15.00
Wtorek 11.30-15.00
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30-15.00
Piątek 7.30-10.30
ul.Westerplatte
Wtorek 7.30-11.30
Piątek 10.30-13.00

Psycholog oraz Rzecznik Praw Ucznia mgr Aleksandra Szalek

poniedziałek 8:00 - 12:30
wtorek 8:00 - 12:10
środa 8:00 - 13:30
czwartek 8:00 - 13:30
piątek 8:00 - 15:20
Logopeda mgr Urszula Klimek

poniedziałek 8:00 - 14:05
wtorek 12:35 - 14:05
środa 12:35 - 14:50
czwartek 8:00 - 14:05
piątek 8:00 - 14:50
11:45 - 12:30 konsultacje dla rodziców
Logopeda mgr Ewa Krawiecka

ul. Kasprowicza


Dyrektor oraz wicedyrektorzy przyjmują skargi i wnioski w każdy dzień tygodnia w godzinach 8:00 - 15:30

Podania,pisma i wnioski można składać w sekretariacie szkoły : ustnie, pisemnie lub za pomocą faksu i poczty elektronicznej.


Dyrektor Szkoły mgr Tadeusz Zimodro

poniedziałek 8:00 - 14:00
wtorek 8:00 - 14:00
środa 8:00 - 14:00
czwartek --------
piątek 8:00 - 10:00 ul. Westerplatte 30
10:30 - 13:00 ul. Kasprowicza 16
W-ce Dyrektor mgr Aleksandra Jachnik

poniedziałek 8:00 - 14:30
wtorek 10:00 - 16:00
środa 8:00 - 15:00
czwartek 8:00 - 15:00
piątek 8:00 - 12:00
W-ce Dyrektor mgr Alina Wierzbicka

poniedziałek 8:00 - 9:15 ul. Kasprowicza 16
9:30 - 14:00 ul. Westerplatte 30
wtorek 7:30 - 13:30 ul. Westerplatte 30
środa 8:00 - 14:00 ul. Westerplatte 30
czwartek 8:00 - 10:45 ul. Westerplatte 30
10:50 - 15:00 ul. Kasprowicza 16
piątek 8:00 - 10:45 ul. Westerplatte 30
10:50 - 13:00 ul. Kasprowicza 16
W-ce Dyrektor mgr Iwona Polańska

poniedziałek 7:45 - 14:00
wtorek 7:45 - 13:00
środa 7:45 - 14:00
czwartek 7:45 - 14:30
piątek 7:45 - 15:00

PEDAGOG SP/GIMN
WIOLETTA LABUDA
ul.Kasprowicza
Poniedziałek 7.30-15.00
Wtorek 11.30-15.00
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30-15.00
Piątek 7.30-10.30
ul.Westerplatte
Wtorek 7.30-11.30
Piątek 10.30-13.00

Psycholog oraz Rzecznik Praw Ucznia mgr Aleksandra Szalek

poniedziałek 8:00 - 12:30
wtorek 8:00 - 12:10
środa 8:00 - 13:30
czwartek 8:00 - 13:30
piątek 8:00 - 15:20
Logopeda mgr Urszula Klimek

poniedziałek 8:00 - 14:05
wtorek 12:35 - 14:05
środa 12:35 - 14:50
czwartek 8:00 - 14:05
piątek 8:00 - 14:50
11:45 - 12:30 konsultacje dla rodziców
Logopeda mgr Ewa Krawiecka

ul. Kasprowicza


Dyrektor oraz wicedyrektorzy przyjmują skargi i wnioski w każdy dzień tygodnia w godzinach 8:00 - 15:30

Podania,pisma i wnioski można składać w sekretariacie szkoły : ustnie, pisemnie lub za pomocą faksu i poczty elektronicznej.


Dyrektor Szkoły mgr Tadeusz Zimodro

poniedziałek 8:00 - 14:00
wtorek 8:00 - 14:00
środa 8:00 - 14:00
czwartek --------
piątek 8:00 - 10:00 ul. Westerplatte 30
10:30 - 13:00 ul. Kasprowicza 16
W-ce Dyrektor mgr Aleksandra Jachnik

poniedziałek 8:00 - 14:30
wtorek 10:00 - 16:00
środa 8:00 - 15:00
czwartek 8:00 - 15:00
piątek 8:00 - 12:00
W-ce Dyrektor mgr Alina Wierzbicka

poniedziałek 8:00 - 9:15 ul. Kasprowicza 16
9:30 - 14:00 ul. Westerplatte 30
wtorek 7:30 - 13:30 ul. Westerplatte 30
środa 8:00 - 14:00 ul. Westerplatte 30
czwartek 8:00 - 10:45 ul. Westerplatte 30
10:50 - 15:00 ul. Kasprowicza 16
piątek 8:00 - 10:45 ul. Westerplatte 30
10:50 - 13:00 ul. Kasprowicza 16
W-ce Dyrektor mgr Iwona Polańska

poniedziałek 7:45 - 14:00
wtorek 7:45 - 13:00
środa 7:45 - 14:00
czwartek 7:45 - 14:30
piątek 7:45 - 15:00

PEDAGOG SP/GIMN
WIOLETTA LABUDA
ul.Kasprowicza
Poniedziałek 7.30-15.00
Wtorek 11.30-15.00
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30-15.00
Piątek 7.30-10.30
ul.Westerplatte
Wtorek 7.30-11.30
Piątek 10.30-13.00

Psycholog oraz Rzecznik Praw Ucznia mgr Aleksandra Szalek

poniedziałek 8:00 - 12:30
wtorek 8:00 - 12:10
środa 8:00 - 13:30
czwartek 8:00 - 13:30
piątek 8:00 - 15:20
Logopeda mgr Urszula Klimek

poniedziałek 8:00 - 14:05
wtorek 12:35 - 14:05
środa 12:35 - 14:50
czwartek 8:00 - 14:05
piątek 8:00 - 14:50
11:45 - 12:30 konsultacje dla rodziców
Logopeda mgr Ewa Krawiecka

ul. Kasprowicza