wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa nr 4

Opłaty - ceny usług

Wynajem sali gimnastycznej (duża sala) - 90 złotych brutto / 90 minut
(mała sala) - 60 złotych brutto / 90 minut


Wynajem sali lekcyjnej - 35 złotych brutto / 60 minut

Wyrobienie duplikatu:
- legitymacja szkolna 9,00 zł wpłata na konto