wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Michałówce

Poznaj nas bliżej

HISTORIA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MICHAŁÓWCE


Pierwsze pisane materiały mówią o tym, że w 1879 roku nauczyciel ze Szkoły w Michałówce zarabiał 15 rubli rocznie. Ta data jest dla nas początkiem istnienia szkoły.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Sulimierski Filip, Chlebowski Bronisław, Walewski Władysław - stan na 1880r. (Tom 6 strona 303) podaje pod pozycją 9 "Michałówka, wieś, powiat garwoliński, gmina Wola Rębkowska, parafia Garwolin. Ma 12 domów, 70 mieszkańców, 27 mórg, posiada szkołę początkową" (zobacz). Natomiast w tomie 2 tegoż Słownika jest podana liczba uczniów w szkole początkowej w Michałowie na 45 ze stanem na 1878 rok. (Tom 2 strona 496). Jak można się domyślić chodzi tu o Szkołę w Michałówce, gdyż nie było i nie ma miejscowości o nazwie Michałów w powiecie Garwolińskim.

Szkoła w Michałówce tzw. "ZIELONA" została zbudowana w 1924r. (przekaz ustny mówi o tym, że budowniczym tzw. ZIELONEJ SZKOŁY był inż. Aleksander Wikliński (Koronka) urodzony we wsi Jagodne. Kierownikiem tej szkoły był między innymi Piotr Jaroszewicz (premier rządu Polski w latach 1970-80).

Obecny budynek Szkoły Podstawowej w Michałówce powstał z inicjatywy byłego premiera rządu Piotra Jaroszewicza. Piotr Jaroszewicz odwiedził miejscowość i zwrócił się do mieszkańców, by czynili starania w sprawie budowy nowej szkoły, gdyż stary budynek nie mógł sprostać wymaganiom jakie stawiano przed oświatą. Liczba uczniów w szkole wciąż rosła. Klasy liczyły po 48 uczniów, a liczba uczniów w szkole sięgała do 360 przy zatrudnieniu 12 nauczycieli łącznie z dyrektorem szkoły. Przystąpiono do powołania Komitetu Budowy Szkoły w Michałówce, w skład którego wchodziło 30 osób wyróżniających się dużym zaangażowaniem w pracach na rzecz szkoły. Do osób szczególnie wyróżniających należy zaliczyć członków KOMITETU BUDOWY: Wandę Tudek, dyr. szkoły śp. Krystynę Sasimowską oraz śp. Jana Zielińskiego i śp. Antoniego Zalewskiego. Przygotowania trwały od roku 1973 do 1979 .