wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Michałówce

Dni i godziny pracy jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Michałówce -
8,00 - 16,00

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Michałówce
Swietlica przy Szkole Podstawowej w Michałówce poniedziałek - piątek
7.30 - 16.30

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Michałówce
Środa 10.00 - 11.00
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Michałówce