wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Michałówce

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Anna Czajka-Popińska Zastępca Dyrektora Szkoły (Zastępca Dyr.)
Karolina Makulec Kierownik Świetlicy (Kier. świetlicy)
Agnieszka Szczypek Dyrektor szkoły (Dyrektor)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Anna Czajka-Popińska Zastępca Dyrektora Szkoły (Zastępca Dyr.)
Karolina Makulec Kierownik Świetlicy (Kier. świetlicy)
Agnieszka Szczypek Dyrektor szkoły (Dyrektor)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Anna Czajka-Popińska Zastępca Dyrektora Szkoły (Zastępca Dyr.)Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Michałówce
Karolina Makulec Kierownik Świetlicy (Kier. świetlicy)Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Michałówce
Agnieszka Szczypek Dyrektor szkoły (Dyrektor)Dyrektor Szkoły Podstawowej w Michałówce
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych