wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Michałówce

tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2020-01-24 Rachunek zysków i strat jednostki 2019
2020-01-24 Informacja dodatkowa 2019
2019-03-28 Roczne sprawozdania finansowe za 2018 r.