wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń
Nazwa skrócona: DzPŚiŚ
Symbol: PS
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie
Polska 49
Szczytno 12-100
Komórka nadrzędna merytorycznie: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie
Dni i godziny pracy: poniedziałek - piątek
w godz. 7.30 - 15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek :
w godz. 8.00 - 15.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Dział zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, prowadzeniem postępowania w sprawach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, wnioskowaniem w sprawach o przyznanie świadczeń, świadczeniem pracy socjalnej, podejmowaniem interwencji w sytuacjach kryzysowych, udzieleniem wsparcia świadczeniobiorcom oraz prowadzeniem postępowań w sprawach kierowania mieszkańca do domu pomocy społecznej.
1.Do zadań pracowników merytorycznych (pracowników socjalnych) Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń należy w szczególności :
1)rozpoznawanie potrzeb socjalnych środowiska i ich diagnozowanie;
2)prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności, w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych,
a w szczególności kontraktu socjalnego;
3)przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych dla celów pomocy społecznej oraz na rzecz innych uprawnionych instytucji;
4)współdziałanie z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi w celu realizacji indywidualnych planów działania;
5)podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie alienacji społecznej środowisk i rodzin;
6)sporządzanie planów potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz analiz i sprawozdań z realizacji świadczeń;
7) kompletowanie wymaganej do przyznania świadczeń dokumentacji wraz ze sporządzeniem odnośnych decyzji administracyjnych;
8) prowadzenie dokumentacji rozpoznanych środowisk;
9) inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału społeczności lokalnej poprzez zwiększanie uczestnictwa jednostek i grup w rozwiązywaniu własnych problemów;
10)inicjowanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych w rejonie działania i prowadzenie pracy socjalnej ze społecznością lokalną;
11)przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń dla klientów Ośrodka;
12)prowadzenie rejestrów i ewidencji świadczeniobiorców oraz ewidencji spraw prowadzonychDział zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, prowadzeniem postępowania w sprawach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, wnioskowaniem w sprawach o przyznanie świadczeń, świadczeniem pracy socjalnej, podejmowaniem interwencji w sytuacjach kryzysowych, udzieleniem wsparcia świadczeniobiorcom oraz prowadzeniem postępowań w sprawach kierowania mieszkańca do domu pomocy społecznej.
1.Do zadań pracowników merytorycznych (pracowników socjalnych) Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń należy w szczególności :
1)rozpoznawanie potrzeb socjalnych środowiska i ich diagnozowanie;
2)prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności, w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych,
a w szczególności kontraktu socjalnego;
3)przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych dla celów pomocy społecznej oraz na rzecz innych uprawnionych instytucji;
4)współdziałanie z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi w celu realizacji indywidualnych planów działania;
5)podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie alienacji społecznej środowisk i rodzin;
6)sporządzanie planów potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz analiz i sprawozdań z realizacji świadczeń;
7) kompletowanie wymaganej do przyznania świadczeń dokumentacji wraz ze sporządzeniem odnośnych decyzji administracyjnych;
8) prowadzenie dokumentacji rozpoznanych środowisk;
9) inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału społeczności lokalnej poprzez zwiększanie uczestnictwa jednostek i grup w rozwiązywaniu własnych problemów;
10)inicjowanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych w rejonie działania i prowadzenie pracy socjalnej ze społecznością lokalną;
11)przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń dla klientów Ośrodka;
12)prowadzenie rejestrów i ewidencji świadczeniobiorców oraz ewidencji spraw prowadzonychDział zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, prowadzeniem postępowania w sprawach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, wnioskowaniem w sprawach o przyznanie świadczeń, świadczeniem pracy socjalnej, podejmowaniem interwencji w sytuacjach kryzysowych, udzieleniem wsparcia świadczeniobiorcom oraz prowadzeniem postępowań w sprawach kierowania mieszkańca do domu pomocy społecznej.
1.Do zadań pracowników merytorycznych (pracowników socjalnych) Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń należy w szczególności :
1)rozpoznawanie potrzeb socjalnych środowiska i ich diagnozowanie;
2)prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności, w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych,
a w szczególności kontraktu socjalnego;
3)przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych dla celów pomocy społecznej oraz na rzecz innych uprawnionych instytucji;
4)współdziałanie z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi w celu realizacji indywidualnych planów działania;
5)podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie alienacji społecznej środowisk i rodzin;
6)sporządzanie planów potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz analiz i sprawozdań z realizacji świadczeń;
7) kompletowanie wymaganej do przyznania świadczeń dokumentacji wraz ze sporządzeniem odnośnych decyzji administracyjnych;
8) prowadzenie dokumentacji rozpoznanych środowisk;
9) inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału społeczności lokalnej poprzez zwiększanie uczestnictwa jednostek i grup w rozwiązywaniu własnych problemów;
10)inicjowanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych w rejonie działania i prowadzenie pracy socjalnej ze społecznością lokalną;
11)przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń dla klientów Ośrodka;
12)prowadzenie rejestrów i ewidencji świadczeniobiorców oraz ewidencji spraw prowadzonychDział zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, prowadzeniem postępowania w sprawach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, wnioskowaniem w sprawach o przyznanie świadczeń, świadczeniem pracy socjalnej, podejmowaniem interwencji w sytuacjach kryzysowych, udzieleniem wsparcia świadczeniobiorcom oraz prowadzeniem postępowań w sprawach kierowania mieszkańca do domu pomocy społecznej.
1.Do zadań pracowników merytorycznych (pracowników socjalnych) Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń należy w szczególności :
1)rozpoznawanie potrzeb socjalnych środowiska i ich diagnozowanie;
2)prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności, w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych,
a w szczególności kontraktu socjalnego;
3)przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych dla celów pomocy społecznej oraz na rzecz innych uprawnionych instytucji;
4)współdziałanie z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi w celu realizacji indywidualnych planów działania;
5)podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie alienacji społecznej środowisk i rodzin;
6)sporządzanie planów potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz analiz i sprawozdań z realizacji świadczeń;
7) kompletowanie wymaganej do przyznania świadczeń dokumentacji wraz ze sporządzeniem odnośnych decyzji administracyjnych;
8) prowadzenie dokumentacji rozpoznanych środowisk;
9) inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału społeczności lokalnej poprzez zwiększanie uczestnictwa jednostek i grup w rozwiązywaniu własnych problemów;
10)inicjowanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych w rejonie działania i prowadzenie pracy socjalnej ze społecznością lokalną;
11)przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń dla klientów Ośrodka;
12)prowadzenie rejestrów i ewidencji świadczeniobiorców oraz ewidencji spraw prowadzonych

 Kadra kierownicza:

Kierownik Działu Pomocy Srodowiskowej i Świadczeń

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Alina Połoszczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Alina Połoszczak
Data wytworzenia informacji 2004-02-26
Data udostępnienia informacji 2004-02-26