wyszukiwanie zaawansowane

TEMATY WŁASNE

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Wołominie

Godziny otwarcia

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 .
Dyżury dyrekcji:
1. dyrektor mgr Jolanta Gągała:
środa - 11:00 - 16:00
piątek - 10:00 - 14:00
2. z-ca dyrektora mgr Małgorzata Przygoda

wtorek - 13:00 - 16:00
czwartek - 11:00 - 16:00

3. pedagog szkolny mgr Bożena Gorczyńska

4. psycholog szkolny mgr Anna Susidko