wyszukiwanie zaawansowane

TEMATY WŁASNE

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Wołominie

Informacje

Wszystkie problemy dydaktyczno-wychowawcze rozwiązywane są na bieżąco poprzez:
wychowawców klas
pedagoga szkolnego

psychologa szkolnego
zespół wychowawczy
v-ce dyrektora szkoły
dyrektora szkoły.
Wszelkich informacji udziela sekretarz szkoły.