wyszukiwanie zaawansowane

TEMATY WŁASNE

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Wołominie

Historia szkoły

Szkoła nasza rozpoczęła działalność ok.1922 r. i przez długie lata mieściła się przy ul. Warszawskiej. Była to stara, przedwojenna kamienica pozbawiona nowoczesnych urządzeń grzewczych i sanitarnych. Mimo to, od pierwszych lat istnienia nauczycielom
i uczniom udało się wytworzyć serdeczny, rodzinny klimat, tak często wspominany przez naszych absolwentów. Jesienią 1994 r. przeprowadziliśmy się do nowoczesnego budynku. Obszerny teren wokół szkoły zmieniał się dzięki naszym wysiłkom w przepiękne obiekty rekreacyjno-sportowe 22 listopada 1996 r. odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru, na którym po raz pierwszy ślubowaliśmy godnie reprezentować szkołę oraz kierować się
w życiu ideami naszego Patrona. Dzięki ofiarności i wysiłkowi wielu naszych sponsorów mogliśmy z godnością i należnym szacunkiem przyjąć za swojego patrona Ignacego Łukasiewicza oraz poświęcić sztandar.