wyszukiwanie zaawansowane

TEMATY WŁASNE

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Wołominie

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza
Nazwa skrócona:
Symbol:
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza
ALEJA ARMII KRAJOWEJ 81
WOŁOMIN 05-200
Komórka nadrzędna merytorycznie: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza
Dni i godziny pracy: Szkoła jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 18.10 Sekretariat pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Dyrektor Jolanta Gągała Środa 11.00-16.00 Piątek 10.00-14.00 Wicedyrektor Małgorzata Przygoda Wtorek 13.00-16.00 Czwartek 11.00-16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Organami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza są:

1. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza;

2. Rada Pedagogiczna;

3. Samorząd Uczniowski;

4. Rada Rodziców.

Zadania organów określa Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza.

Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które są zgodne ze statutem oraz przepisami prawa oświatowego.

 

 Informacje dodatkowe:

  Świetlica szkolna

7.30 - 17.00

 

 Kadra kierownicza:

DYREKTOR

WICEDYREKTOR

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jolanta Gągała
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Jolanta Gągała
Data wytworzenia informacji 2017-09-01
Data udostępnienia informacji 2017-09-01